nio-toets

 

Sommige scholen nemen in groep 8 de NIO-toets (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) af. Ook in de lagere klassen van het voortgezet onderwijs wordt de NIO-toets soms afgenomen.

 

Aan de linkerkant staan oefeningen, om uw kind kennis te laten maken met NIO-opgaven.

 

Wilt u meer opgaven doen? Bestel dan een NIO-opgavenboekje (pdf) en/of toegang tot de online NIO-trainer.

NIO: vaak een Ander advies dan Cito

 

In grote delen van ons land is de uitslag van de Citotoets een belangrijke factor betreffende de toelating tot het voortgezet onderwijs. In meer dan 80% van de gevallen is er echter aanleiding dat schooladvies te nuanceren. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek van het Testkabinet op basis van de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO).

Bron: DDK newsroom

 

NIO en dyslexie of dyscalculie

 

NIO en dyslexie

Uit onderzoek van de auteur van de NIO blijkt dat dyslectische kinderen de NIO-toets niet slechter maken dan niet-dyslectische kinderen. Daarom krijgen dyslectische kinderen geen extra tijd om de NIO te maken. Een boekje met een groter lettertype is wel mogelijk.

 

NIO en dyscalculie

Kinderen met een rekenstoornis scoren lager op de NIO en op intelligentietests in het algemeen. Geadviseerd wordt: extra (adequate) oefening. Wij verstaan hieronder: oefenen met NIO-opgaven. Over extra tijd om de NIO te maken wordt niet gerept.