NIO-toets: rekenen

Welk teken +, -, x, : moet in deze som staan? Het teken kan ook twee keer moeten worden ingevuld!

30 6 = 5
2 4 = 24 4
14 7 = 98
3 8 2 = 26
7 6 = 84 2

9 3 5 = 22
100 5 = 80 4
134 69 50 = 115
35 6 = 30 7
133 15 = 110 38
113 108 48 = 173

NIO-oefenmaterialen