Citotraining

 

Citotraining voorkomt ondermaats presteren.

 

Leerlingen worden twee keer per jaar getoetst voor het Leerling Volg Systeem (LVS). Daarnaast worden aan het eind van de laatste groepen entreetoetsen afgenomen en in groep 8 de Cito-eindtoets.

 

Om ondermaats presteren te voorkomen, kunt u uw kind opgeven voor een Citotraining. In een Citotraining wordt geoefend met recente Citotoetsen en worden de onderdelen die niet sterk blijken te zijn, bijgeschoold. 

 

In de lagere groepen spreken we liever over bijles dan over Citotraining. Desalniettemin blijft het doel: betere scores halen op toetsen. 

 

Hoe scoort de school van uw kind?

 

Scoort de school van uw kind goed wat betreft de eindtoets in groep 8? Het antwoord vindt u op de website scholenopdekaart.nl.