Citotraining

 

Leerlingen worden enkele malen per jaar getoetst voor het Leerling Volg Systeem (LVS). Daarnaast worden aan het eind van groep 6 en 7 entreetoetsen afgenomen en in de loop van groep 8 de (eind-)Citotoets. De uitslag van al deze toetsen tezamen vormt een onderbouwing voor het schooladvies in groep 8.

 

Om ondermaats presteren te voorkomen, kunt u uw kind opgeven voor een Citotraining. In een Citotraining wordt geoefend met recente Citotoetsen en worden de onderdelen die niet sterk blijken te zijn, getraind. 

 

Wilt u uw kind (eerst) zelfstandig laten oefenen, dan kunt u de aanschaf van nevenstaande 'Toetstrainers' overwegen.

 

Bekijk het filmpje, dat Leraar24 van Citotrainer Jeroen heeft gemaakt.

 

 

Scoort de school van uw kind goed wat betreft de eind-Cito in groep 8? Op de website scholenopdekaart.nl geven scholen u inzicht in hun resultaten. 

Kijk hoe de school van uw kind scoort.