Citotraining

 

Leerlingen worden enkele malen per jaar getoetst voor het Leerling Volg Systeem (LVS). Daarnaast worden aan het eind van groep 6 en 7 entreetoetsen afgenomen en in groep 8 de Cito-eindtoets.

 

Om ondermaats presteren te voorkomen, kunt u uw kind vanaf groep 7 opgeven voor een Citotraining. In een Citotraining wordt geoefend met recente Citotoetsen en worden de onderdelen die niet sterk blijken te zijn, specifiek geoefend. 

 

In de lagere groepen spreken we liever over bijles dan over Citotraining. Desalniettemin blijft het doel: betere scores halen op toetsen. 

Filmpje Citotraining

 

Bekijk het filmpje, dat Leraar24 van Citotrainer Jeroen heeft gemaakt.

 

Hoe scoort de school van uw kind?

 

Scoort de school van uw kind goed wat betreft de eind-Cito in groep 8? Het antwoord vindt u op de website scholenopdekaart.nl.