Stijlfiguren: je lichter of zwaarder uitdrukken

Kies het stijlfiguur, dat je in de zin herkent.