“Ik kan het voltooid deelwoord vinden in een zin.”

Vul alles in en klik dan op de knop Controleer.
Petra heeft een cadeau aan de jarige gegeven.

Het woord gegeven in de voorbeeldzin is een voltooid deelwoord. Een voltooid deelwoord begint meestal (niet altijd!) met be-, ge- of ver-.

Een voltooid deelwoord kan niet zonder hulpwerkwoord. Je maakt een voltooid deelwoord met een vorm van hebben, zijn of worden. In de voorbeeldzin is heeft het hulpwerkwoord.

Opdracht: zoek het voltooid deelwoord in de volgende zinnen.


1. Wat ben je veranderd!

2. De boom is ontworteld.

3. Je hebt het nu zelf gezien.

4. Wie heeft dit bedacht?

5. Je wordt gehersenspoeld.

6. Het bedrijf werd gereorganiseerd.

7. De prooi wordt omcirkeld.

8. Ik heb je earan herinnerd.

9. Ze heeft zich tijdens het uitje misdragen.

10. Dat heb je goed ingeschat.


Onthoud: bij een voltooid deelwoord hoort een hulpwerkwoord.