Werkwoorden: samengestelde zinnen

Vul alles in en klik dan op "Controleer". Druk op [?] of "Hint" voor hulp. Dat kost echter wel punten.
Toen we thuiskwamen, rende ik direct naar boven.

Bovenstaande zin bestaat eigenlijk uit twee zinnen:
1. We kwamen thuis.
2. Ik rende direct naar boven.

De zinnen zijn met elkaar verbonden door het verbindingswoord: toen.
Andere voorbeelden van verbindingswoorden zijn: als, omdat, maar, terwijl, nadat, ...

Zo'n zin, die eigenlijk uit twee zinnen bestaat, noemen we een samengestelde zin.
Een samengestelde zin heeft meerdere persoonsvormen!

Opdracht: ontdek de persoonsvormen en verbindingswoorden in onderstaande zinnen.

1. Wanneer je langdurig pijn hebt, moet je naar de huisarts gaan. PV 1 = PV 2 = Verbindingswoord =

2. Ze at haar pizza op, terwijl ze tv zat te kijken. PV 1 = PV 2 = Verbindingswoord =

3. Hoewel het weinig uitmaakt, zou ik toch voor dit type spijker kiezen. PV 1 = PV 2 = Verbindingswoord =

4. Je kunt wel zien, dat hij gek op haar is. PV 1 = PV 2 = Verbindingswoord =

5. Zoals de agent al aangegeven had, kreeg Nicolette een bekeuring van 30 eruo. PV 1 = PV 2 = Verbindingswoord =

Extra opdracht (voor wie het heel goed begrijpt):

6. Ik vind het niet aardig dat je dat zegt, maar je hebt wel een beetje gelijk.
PV 1 = PV 2 = PV 3 = Verbindingswoord 1 = Verbindingswoord 2 =Onthoud: verbindingswoorden verbinden meerdere zinnen met elkaar. Daardoor heb je te maken met meerdere persoonsvormen.