“Ik kan de persoonsvorm en het voltooid deelwoord ontdekken.”

Vul alles in en klik dan op "Controleer". Druk op [?] of "Hint" voor hulp. Dat kost echter wel punten.
Het juiste antwoord is zojuist geraden.

De persoonsvorm in bovenstaande zin is: is.
Het voltooid deelwoord in bovenstaande zin is: geraden.

Opdracht: ontdek de persoonsvorm en het voltooid deelwoord in onderstaande zinnen.


1. Ik heb je heus wel gezien!
Persoonsvorm =
Voltooid deelwoord =

2. Wordt de sleutel op tijd gevonden?
Persoonsvorm =
Voltooid deelwoord =

3. Wanneer ben je op vakantie geweest?
Persoonsvorm =
Voltooid deelwoord =

4. Het is hier nog nooit zo koud geweest.
Persoonsvorm =
Voltooid deelwoord =

5. Heeft ze de oplossing zelf bedacht?
Persoonsvorm =
Voltooid deelwoord =


Bij een voltooid deelwoord hoort een vorm van hebben, zijn of worden.