Werkwoorden

Waardering doet wonderen


De leerlingen van drie klassen van een heel grote school (moeten, tt) zich verzamelen in de aula. Ze krijgen van de directeur te horen dat ze de drie beste klassen van de school zijn en dat de directie erg trots op de leerlingen (zijn, tt) . (Komen, OD) schooljaar zullen deze drie klassen daarom de drie beste docenten van de school, zelfs van de regio, krijgen. Er (stijgen, tt) een luid applaus op. De leerlingen voelen zich (vereren, VD) .

Drie docenten van een heel grote school moeten bijeen komen in het kamertje van de directeur. Daar krijgen ze te horen dat ze de drie beste docenten van de school (zijn, tt) en dat de directie erg trots op ze is. Komend schooljaar zullen deze drie docenten daarom de drie best (presteren, OD gebruikt als bijvoeglijk naamwoord) klassen van de school, zelfs van de regio, krijgen. Daarin zitten leerlingen met de beste werkhouding en met de hoogste IQ's. De docenten voelen zich bijzonder (waarderen, VD) .

Het schooljaar daarop (verlopen, tt) prettig. Bij de toetsen aan het eind van het jaar blijken de drie klassen maar liefst 30% hoger te scoren dan alle andere klassen! Om dit succes te vieren, worden de drie klassen en de drie docenten bijeen (roepen, VD) in de aula van de school. Daar krijgen ze van de directeur een verrassende onthulling te horen...

De drie klassen (blijken, tt) willekeurig gekozen klassen te zijn: hun prestaties waren voorheen niets beter of minder dan die van andere klassen. De docenten stonden versteld! Nog verbaasder was iedereen, toen ook nog (onthullen, VD) werd dat ook de docenten willekeurig gekozen waren uit een lijst van namen. Dat had niemand verwacht! Alleen het feit dat de groepen dit schooljaar 30% beter hadden (scoren, VD) , bleek echt waar te zijn.

Wat kunnen we hiervan leren?
Doordat aan zowel de leerlingen als de docenten het gevoel (geven, VD) was dat ze enorm gewaardeerd werden en dat ze speciaal waren, waren de prestaties omhoog gegaan. Wie zich gewaardeerd voelt, heeft zin en doet zijn best. Waardering doet wonderen!