Wat is de persoonsvorm?

'De zin vragend maken' leidt niet altijd direct naar de PV.
Gebruik dan:
- de tijdproef: welk woord verandert mee, als je de zin in een andere tijd zet (tt <--> vt)?
- de getalproef: welk woord verandert mee, als je het ONDERWERP enkel/meer maakt (ev <--> mv)?