"Ik kan een persoonsvorm correct schrijven."

Vul alles in en klik dan op "Controleer". Als je hulp nodig hebt, kun je onderaan op "Letter" klikken (zo vaak als het nodig is).

Bekijk het persoonsvormschema.Opdracht: vul in de zinnen hieronder de juiste vorm van het werkwoord in.
Gebruik het werkwoord dat tussen haakjes staat.

1. Jij (leren)
op dit moment persoonsvormen correct schrijven.
2. Ik (vermoeden) gisteren al zoiets.
3. Toen oma nog leefde, (verwennen) ze ons altijd.
4. De koningin (zwaaien) vandaag naar alle mensen.
5. Gisteren (regenen) het de hele dag.
6. Jullie (besteden) vorige week veel aandacht aan breuksommen.
7. Mees en Meta (kennen) elkaar nu al heel lang.
8. De zonnebloemen (bloeien) vorige week prachtig.