Werkwoorden - groep 7

Persoonsvorm of voltooid deelwoord? (3)

Bekijk deze voorbeeldzinnen:

1. Je gelooft het toch niet?
2. Ik word door niemand geloofd.

Merk op dat het woordje "gelooft (geloofd)" op verschillende manieren wordt geschreven.
In zin 1 is het namelijk een persoonsvorm, terwijl het in zin 2 een voltooid deelwoord is.

Opdracht: vul de juiste vorm van het werkwoord in.
Let op: moet je een persoonsvorm of een voltooid deelwoord invullen?

1. Pieter (zwoegen) binnenkort voor de toets.
2. Dat (verbazen) me nu niet meer.
3. Je hebt het anders wel (beloven) .
4. Peter (beloven) het je nu toch?
5. Thea (harken) de tuin straks aan.
6. Ik heb (zwoegen) om het examen te halen.
7. We hebben de bladeren bij elkaar (harken) .
8. Het aantal verkeersdoden is, in vergelijking met vorig jaar, (verminderen) .
9. Ellen is (verbazen) .
10. De fabriek (verminderen) vanaf volgend jaar de productie.