Werkwoorden - groep 7

Persoonsvorm of voltooid deelwoord?

Bekijk deze voorbeeldzinnen:

1. De blindegeleidehond begeleidt de blinde man.
2. De bejaarde vrouw wordt door een vrijwilliger begeleid.

Merk op dat het woordje "begeleid(t)" op verschillende manieren wordt geschreven.
In zin 1 is het namelijk een persoonsvorm, terwijl het in zin 2 een voltooid deelwoord is.

Opdracht: vul de juiste vorm van het werkwoord in.
Let op: moet je een persoonsvorm of een voltooid deelwoord invullen?

1. Er is werkelijk niets (veranderen) .
2. Waarom (verkleden) je moeder zich elke avond?
3. Heeft de verdachte reeds (bekennen) ?
4. Is er een medicijn (ontwikkelen) tegen herpesinfecties?
5. Hij (herinneren) zich die gebeurtenis nog steeds heel goed.
6. Een kameleon (veranderen) telkens van kleur.
7. Citotrainer Nederland (ontwikkelen) de komende jaren meer oefeningen.
8. Ellen (bekennen) morgen kleur.
9. Niemand heeft mij er ook aan (herinneren) !
10. Ze heeft zich voor het feest (verkleden) .