Persoonsvorm en voltooid deelwoord

Download deze oefening als oefenblaadje.

Vul alles in en klik dan op "Controleer". Druk op [?] of "Hint" voor hulp. Dat kost echter wel punten.

1. Zijn huid is na een dagje zonnen behoorlijk (verbranden) .
2. (verlenen) je moeder toen wel voorrang aan de fietser?
3. (worden) je niet misselijk van al dat gesnoep?
4. Alle spijkers (roesten) , nadat het (regenen) had.
5. De koeien (grazen) gisteren op dat grote stuk land.
6. De kip (broeden) haar eieren op dit moment uit.
7. Wanneer zijn jullie eigenlijk (verhuizen) ?
8. Je (raden) nooit wie ik vandaag tegenkwam!
9. De tsunami (verwoesten) ons hele dorp een paar jaar geleden.
10. Je (geloven) me nu zeker niet?
11. Toen hij slecht geslapen had, (antwoorden) hij telkens verkeerd.
12. Na de hete middag was het gras in onze tuin compleet (verschroeien) .
13. Heb je me misschien niet goed (horen) ?
14. De dokter (wrijven) gisteren voorzichtig over de pijnlijke plek. (wrijven - wreef - gewreven)
15. Veel mensen (ontvluchten) de stad, toen het zo heet was.
16. (verzenden) je de kaarten vandaag nog?
17. Ik was echt (verbazen) , toen je dat zei.