Werkwoorden: het valse echtpaar

Vul alles in en klik dan op "Controleer".

Er (leven, vt) eens een berucht echtpaar, genaamd meneer "Valse F" en mevrouw "Valse S".
Het echtpaar was zo vals, dat iedereen die het echtpaar tegenkwam, (beven, vt) van angst.
Men (geloven, vt) dat het echtpaar "onverzadigbaar" was.
Meneer Valse F en mevrouw Vals S (roven, vt) namelijk werkelijk alles wat eetbaar was.
Ze stalen koeien, die vreedzaam in het weiland (grazen, vt) , vanwege hun vlees.
Ze (roven, vt) ook (stoven, VD als bijv. naamwoord) aardappelen van mensen, die aan het eten waren.
Ze jatten zelfs (zeven, VD als bijv. naamwoord) tomaten, die eigenlijk voor tomatensoep bestemd waren.

Op een dag (loven, vt) de politie een beloning van 1.000 euro uit.
Wie het echtpaar vond, dat hongerig door het hele land heen (razen, vt) , kreeg een beloning.
Al snel (kleven ,vt) de heer Plak zichzelf aan het echtpaar vast.
Hij (lozen, vt) het tweetal op het politiebureau en ontving de beloning van 1.000 euro.
Hij (blozen, vt) vanwege de hoogte van de beloning, maar alle mensen in het land waren blij dat het valse echtpaar was opgepakt.