“Ik kan heen en weer lengtematen omrekenen met behulp van het schema (metriek stelsel).”

Vul alles in en klik dan op "Controleer". Druk op [?] of "Hint" voor hulp. Dat kost echter wel punten.

Reken uit en vul in:

1 km = m
1 hm = m
1 dam = m

1 m = dm
1 m = cm
1 m = mm

100 dm = dam
1000 cm = m
10 hm = km

100 m = hm
1000 cm = dam
100 dam = km


3 km = dam
7 hm = cm
2 dam = cm

40 dm = mm
13 cm = mm
18 dam = dm

100 dm = m
250 hm = km
20 dam = m

130 mm = cm
8300 m = hm
2370 m = dam