“Ik kan heen en weer inhoudsmaten als m3 omrekenen naar bijvoorbeeld ml met behulp van het bruggetje.”

Vul alles in en klik dan op "Controleer".

Reken uit en vul in:
Tip 1: ga eerst naar het bruggetje, ga dan het bruggetje over, ga aan de andere kant verder.
Tip 2: maak boven de brug sprongen van 10, maak onder de brug sprongen van 1000.
Tip 3: gebruik de komma en niet de punt van je toetsenbord.


1 m3 = dl
3 hl = cm3
500 cl = dm3
2.000 cm3 = dl
6 m3 = kl

25 hl = m3
40 m3 = ml
6.789 mm3 = ml
3.000 kl = dam3
80 kl = hm3